RESTAURANT & BAR

Miễn phí ăn sáng buffet tại nhà hàng khách sạn với thực đơn phong phú, đa dạng và thay đổi theo ngày.