Conferences

Dịch vụ phòng hội nghị với sức chứa tới 150 khách, đầy đủ trang thiết bị như máy chiếu, âm thanh, ánh sáng.